Testy z letectva on-line

Letecká meteorológia 14 - letecký test
(12 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká meteorológia 14. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Silný vietor má podľa Beaufortovej stupnice sily vetra stupeň:

8

6

7

Otázka č. 2
Silná víchrica:

vyskytuje sa na pevnine zriedkavo; vyvracia stromy, pôsobí väčšie škody na domoch

pohybuje silnejšími vetvami, telegrafné drôty svištia, používanie dáždnikov sa stáva veľmi zložitým

Listy stromov a vetvičky sú v trvalom pohybe, vietor napína zástavky a slabo čerí hladinu stojatej vody

Otázka č. 3
Arktický vzduch - AV:

je vzduch, ktorý získal svoje vlastnosti v premenlivých anticyklónach miernych šírok medzi 40-700 z. š.

pochádza zo subtropických maxím okolo 30-40 rovnobežky, v lete môže pochádzať i z pevninských miním

pochádza z tlakových maxím nad ľadovou a snehovou pokrývkou severne od 70. rovnobežky

Otázka č. 4
Ako nazývame najspodnejšiu vrstvu atmosféry?

stratosféra

troposféra

geosféra

Otázka č. 5
Cirrus - Ci je:

sivá tmavá vrstva, vplyvom vypadávajúcich zrážok má neostré obrysy.

vrstva skladajúca sa z elementov pripomínajúcich dlaždice, je sivej farby s tmavými miestami. Vzniká rozlievaním cumulov do vrstvy alebo zo stratusu pri turbulentnom pohybe.

oddelené oblaky v tvare vlákien, pruhov a menších plôch. Majú vláknitú štruktúru a hodvábny lesk.

Otázka č. 6
Atmosférický aerosól zložený z veľmi malých vodných kvapiek alebo ľadových kryštálikov, rozptýlených vo vzduchu je:

para

dusno

hmla

Otázka č. 7
Nimbostratus - Ns je:

sivá tmavá vrstva, vplyvom vypadávajúcich zrážok má neostré obrysy.

oddelené oblaky v tvare vlákien, pruhov a menších plôch. Majú vláknitú štruktúru a hodvábny lesk.

priehľadný belavý závoj s vláknitou štruktúrou alebo bez zjavnej štruktúry. Na Cs vznikajú halové javy.

Otázka č. 8
Mráz vo vrstve hrubej len niekoľko cm až niekoľko desiatok cm - vznikajúci radiačným ochladením je

prízemný mráz

poľadovica

ľadovica

Otázka č. 9
Tlaková výš (anticyklóna)

úzke rozhranie medzi ustupujúcim studeným vzduchom a nastupujúcim vzduchom teplým. Na teplom fronte pozorujeme systém mohutnej vrstevnatej oblačnosti a zrážky ako mrholenie, dážď, sneženie. Zrážky sú trvalého charakteru a šírka zrážkového pásu je cca 300 km. Po prechode frontu zrážky postupne prestávajú, oblačnosť sa pretŕha. V zime napríklad prechod teplého frontu zaregistrujeme tak, že sa sneženie zmení na dážď. Teplý front sa na synoptických mapách znázorňuje farbou červenou s polkruhmi v smere postupu tohto frontu.

je tlakový útvar, ktorý môžeme nájsť na zemskom povrchu, je vyjadrený aspoň jednou uzavretou izobarou na prízemnej poveternostnej mape ako oblasť s vyšším tlakom vzduchu.

jedným z tlakových útvarov, na synoptickej mape je vyjadrená aspoň jednou uzavretou izobarou ako oblasť s nižším tlakom vzduchu, najnižší tlak je v strede tlakovej níže.

Otázka č. 10
Náhle, aspoň dva dni trvajúce oteplenie nad 0 °C, ktoré sa vyskytlo po súvislom, viac dní trvajúcom období mrazov a snehovej pokrývke je:

zákal

odmäk

rosa

Otázka č. 11
Tlaková níže (cyklóny) je oblasťou

so znižujúcou sa hodnotou tlaku smerom od stredu

nízkého tlaku s najnižšou hodnotou vo svojom strede

nízkeho tlaku s najnižšou hodnotou po okrajoch oblasti

Otázka č. 12
Vertikálna mohutnosť troposféry je najväčšia

v miernom pásme

nad rovníkovými oblasťami

nad zemskými pólmi