Testy z letectva on-line

Letecká meteorológia 15 - letecký test
(15 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká meteorológia 15. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Búrka je:

súbor elektrických, optických a akustických javov vznikajúcich medzi oblakmi navzájom alebo medzi oblakmi a zemou

súbor elektrických, optických a akustických javov vznikajúcich medzi oblakmi navzájom

súbor elektrických, optických a akustických javov vznikajúcich medzi oblakmi navzájom alebo medzi oblakmi a zemou, pričom búrku nemusia vždy sprevádzať blesky

Otázka č. 2
Ako sa správne nazýva smer vetra "severozápadný" v skratkách ICAO:

NW

SE

SW

Otázka č. 3
Meranie vetra

vietor je určený rýchlosťou

vietor je určený smerom z ktorého vanie a rýchlosťou

vietor je určený smerom kam vanie a rýchlosťou

Otázka č. 4
Tlaková níž (cyklóna) je:

úzke rozhranie medzi ustupujúcim studeným vzduchom a nastupujúcim vzduchom teplým. Na teplom fronte pozorujeme systém mohutnej vrstevnatej oblačnosti a zrážky ako mrholenie, dážď, sneženie. Zrážky sú trvalého charakteru a šírka zrážkového pásu je cca 300 km. Po prechode frontu zrážky postupne prestávajú, oblačnosť sa pretŕha. V zime napríklad prechod teplého frontu zaregistrujeme tak, že sa sneženie zmení na dážď. Teplý front sa na synoptických mapách znázorňuje farbou červenou s polkruhmi v smere postupu tohto frontu.

je tlakový útvar, ktorý môžeme nájsť na zemskom povrchu, je vyjadrený aspoň jednou uzavretou izobarou na prízemnej poveternostnej mape ako oblasť s vyšším tlakom vzduchu.

jedným z tlakových útvarov, na synoptickej mape je vyjadrená aspoň jednou uzavretou izobarou ako oblasť s nižším tlakom vzduchu, najnižší tlak je v strede tlakovej níže.

Otázka č. 5
Úbytok teploty s výškou v definícii štrandardnej atmosféry - vertikálny teplotný gradient má hodnotu

0,5 °C/100 m

0,8 °C/100 m

0,65 °C/100 m

Otázka č. 6
Altostratus - As je:

plocha alebo vrstva sivého až modravého zafarbenia.

priehľadný belavý závoj s vláknitou štruktúrou alebo bez zjavnej štruktúry. Na Cs vznikajú halové javy.

menšie či väčšie plochy bielej alebo sivej farby, ktoré sa skladajú z elementov tvaru valov - pásov, radov alebo jednotlivých oválnych elementov.

Otázka č. 7
Altocumulus - Ac je:

oddelené oblaky v tvare vlákien, pruhov a menších plôch. Majú vláknitú štruktúru a hodvábny lesk.

sivá tmavá vrstva, vplyvom vypadávajúcich zrážok má neostré obrysy.

menšie či väčšie plochy bielej alebo sivej farby, ktoré sa skladajú z elementov tvaru valov - pásov, radov alebo jednotlivých oválnych elementov.

Otázka č. 8
Pásmo zvýšeného horizontálneho gradientu (spádu) tlaku a teploty vzduchu medzi vyššími a nižšími zemepisnými šírkami je:

oklúzny front

frontálna zóna

zonálna cirkuláca

Otázka č. 9
Teplý front je:

je tlakový útvar, ktorý môžeme nájsť na zemskom povrchu, je vyjadrený aspoň jednou uzavretou izobarou na prízemnej poveternostnej mape ako oblasť s vyšším tlakom vzduchu.

jedným z tlakových útvarov, na synoptickej mape je vyjadrená aspoň jednou uzavretou izobarou ako oblasť s nižším tlakom vzduchu, najnižší tlak je v strede tlakovej níže.

úzke rozhranie medzi ustupujúcim studeným vzduchom a nastupujúcim vzduchom teplým. Na teplom fronte pozorujeme systém mohutnej vrstevnatej oblačnosti a zrážky ako mrholenie, dážď, sneženie. Zrážky sú trvalého charakteru a šírka zrážkového pásu je cca 300 km. Po prechode frontu zrážky postupne prestávajú, oblačnosť sa pretŕha. V zime napríklad prechod teplého frontu zaregistrujeme tak, že sa sneženie zmení na dážď. Teplý front sa na synoptických mapách znázorňuje farbou červenou s polkruhmi v smere postupu tohto frontu.

Otázka č. 10
Cirrostratus - Cs je:

hustý a vysoký oblak s mohutným vertikálnym vývojom v tvare hory alebo obrovskej veže. Časť vrcholu je obvykle hladká, vláknitá alebo rebrovitá a temer vždy sploštená.

priehľadný belavý závoj s vláknitou štruktúrou alebo bez zjavnej štruktúry. Na Cs vznikajú halové javy.

vrstva skladajúca sa z elementov pripomínajúcich dlaždice, je sivej farby s tmavými miestami. Vzniká rozlievaním cumulov do vrstvy alebo zo stratusu pri turbulentnom pohybe.

Otázka č. 11
Tzv. normálny tlak, t.j. tlak, ktorý je približne rovný priemernej hodnote tlaku vzduchu na hladine mora (pri teplote vzduchu 150 C na 450 z.š.) má hodnotu:

1000 hPa

1250 hPa

1013,25 hPa

Otázka č. 12
Zmena vody na vodnú paru sa nazýva

sublimácia

vyparovanie

kondenzácia

Otázka č. 13
Rýchlosť orkánu je:

28,5 – 32,6 m/s

10,8 – 13,8 m/s

32,7 m/s

Otázka č. 14
Stratocumulus - Sc je:

vrstva skladajúca sa z elementov pripomínajúcich dlaždice, je sivej farby s tmavými miestami. Vzniká rozlievaním cumulov do vrstvy alebo zo stratusu pri turbulentnom pohybe.

hustý a vysoký oblak s mohutným vertikálnym vývojom v tvare hory alebo obrovskej veže. Časť vrcholu je obvykle hladká, vláknitá alebo rebrovitá a temer vždy sploštená.

sivá tmavá vrstva, vplyvom vypadávajúcich zrážok má neostré obrysy.

Otázka č. 15
Medzi oblačnosť s mohutným vertikálnym vývojom radíme:

Ac - altocumulus

Cb - cumulonimbus

Cu - cumulus