Testy z letectva on-line

Letecká navigácia 1 - letecký test
(16 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia 1. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
1o na rovníku predstavuje:

1° 43' 58''

60 km

60 NM

Otázka č. 2
Rozdiel zemepisných dĺžok medzi bodmi OBT 1: 04o14´ 28´´ E a OBT 2: 02o 30´ 30´´ E je:

1° 43' 58''

6° 44' 58''

2° 44' 58''

Otázka č. 3
Rozdiel zemepisných šírok medzi bodmi OBT 1: 21o 32´ 17´´ N a OBT 2: 16o 27´45´´ N je:

4° 05'28''

5° 04'32''

5° 04'32''

Otázka č. 4
Pre loxodromu je charakteristické, že:

zviera s poludníkmi rôzne zemepisné smerníky.

nemá charakteristické znaky.

zviera s poludníkmi rovnaký zemepisný smerník.

Otázka č. 5
Nultý (základný) poludník prechádza cez:

Paríž.

New York.

Greenwich.

Otázka č. 6
Najkratšia spojnica na referenčnej guli je:

loxodroma.

malá kružnica.

ortodroma.

Otázka č. 7
S poludníkmi zviera rovnaký zemepisný smerník:

ortodroma.

krivka rovnakých smerníkov.

loxodroma.

Otázka č. 8
Ktoré z čiar na referenčnej guli sú veľké kružnice?

všetky poludníky.

všetky rovnobežky a rovník.

všetky poludníky a rovník.

Otázka č. 9
Zemepisnú šírku vyjadrujeme:

stupňami od rovníka (od 0° do 90°).

stupňami od pólu.

kilometrami (km) od rovníka.

Otázka č. 10
Zemepisná dĺžka je vyjadrená:

stupňami od nultého poludníka v smere pohybu hodinových ručičiek.

stupňami od pólu.

stupňami od nultého poludníka od 0° do 180° v smere na východ a západ.

Otázka č. 11
Bod A leží na zemepisnej šírke 62o 33´ N. Aká je zemepisná šírka bodu B ležiaceho na sever od bodu A vo vzdialenosti 240 NM?

33° 33' N

66° 33' N

58° 33' S

Otázka č. 12
Rovník zviera s poludníkmi zemepisný smerník:

45°

180°

90°

Otázka č. 13
Najlepšie vystihuje tvar zemského telesa:

referenčná guľa.

referenčný elipsoid.

geoid.

Otázka č. 14
Polomer referenčnej gule (meraný na rovníku) je približne:

6 378 km

6 371 km

6 372 km

Otázka č. 15
Obvod rovníka je približne:

20 000 km

30 000 km

40 000 km

Otázka č. 16
Polohu bodu na referenčnej guli udávame v leteckej navigácii najčastejšie v:

pravouhlých súradniciach.

polárnych súradniciach.

zemepisných súradniciach.