Testy z letectva on-line

Letecká navigácia 12 - letecký test
(8 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia 12. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Čas východu a západu slnka je publikovaný vAIP-e, časť:

FAL

SAR

GEN

Otázka č. 2
Rozdelenie leteckých máp je podľa Predpisu L-4 je urobené podľa:

mierky.

pôvodu.

šiestich fáz letu lietadla.

Otázka č. 3
GMT je svetový čas získaný:

geometricky.

geodeticky.

astronomicky.

Otázka č. 4
Obvod rovníka je približne:

20 000 km

30 000 km

40 000 km

Otázka č. 5
Frekvencia na spojenie (napr. TWR Žilina) - je publikovaná v AIP-e, časť:

AGA

GEN

AD

Otázka č. 6
Neperspektívne projekcie sú také, kde obraz geografickej siete získame:

centrálnym premietaním gule na zobrazovaciu plochu.

výpočtom na referenčnej guli.

konštrukciou na zobrazovacích plochách na podklade zvolených geometrických a matema- tických podmienok.

Otázka č. 7
Keď pilot po prelete orientačného bodu zistí znos, vráti sa na pôvodnú trať tak, že:

opraví kurz letu o uhol znosu a letí týmto novým kurzom.

opraví kurz lietadla o dvojnásobný uhol znosu a pripočíta 180°.

obráti pozdĺžnu os lietadla o dvojnásobný uhol znosu smerom k trati a letí novým kurzom rovnakú dobu, akú letel od orientačného bodu, nad ktorým bol ešte na trati.

Otázka č. 8
Astronomické svitanie alebo súmrak nastávajú, ak je slnko:

18° pod horizontom.

15° pod horizontom.

16° pod horizontom.