Testy z letectva on-line

Letecká navigácia 5 - letecký test
(16 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia 5. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Krivka rovnakých súčtov vzdialeností je:

loxodroma.

elipsa.

radiodroma.

Otázka č. 2
Krivka rovnakých rozdielov vzdialeností je:

hyperbola.

parabola.

loxodroma.

Otázka č. 3
Izogóna je:

čiara spájajúca miesta s rovnakou presnosťou

čiara spájajúca miesta s nulovou deklináciou

čiara spájajúca miesta s rovnakou deklináciou

Otázka č. 4
Agóna je:

čiara spájajúca miesta s rovnakou deklináciou

čiara spájajúca miesta s rovnakou presnosťou

čiara spájajúca miesta s nulovou deklináciou

Otázka č. 5
Jeden NM je: [prevod NM na km]

1,852 km

1,609 km

1 223 km

Otázka č. 6
Jeden feet [stopa] je: [prevod ft na m]

30,48 cm

30,33 cm

30,30 cm

Otázka č. 7
Jeden m [meter] je: [prevod m na stopy]

30,48 ft

3,28 ft

0,328 ft

Otázka č. 8
Jeden km je: [prevod km na NM]

3,28 NM

0,5399 NM

1,852 NM

Otázka č. 9
Jeden feet [stopa] je: [prevod ft na m]

0,3048 m

3,0480 m

33,2800 m

Otázka č. 10
Jedna anglická (štatutárna) míľa [SM] je: [prevod SM na m]

1 609 m

1 700 m

1 526 m

Otázka č. 11
Skratka MPH znamená:

km/h (= km.h-1)

SM/h (= SM.h-1)

NM/h (= NM.h-1)

Otázka č. 12
Jeden MPH je: [prevod MPH na km/h]

1,609 km/h

1,852 km/h

3,280 km/h

Otázka č. 13
Jeden kt je: [prevod kt na km/h]

1,609 km/h

3,280 km/h

1,852 km/h

Otázka č. 14
1000 ft/min je približne: [prevod ft/min na m/s]

2 m/s

5 m/s

10 m/s

Otázka č. 15
Plán je:

kolmý priemet zemského obrazu do horizontálnej roviny.

zobrazenie veľkej časti povrchu zeme.

základný mapový dokument pilota.

Otázka č. 16
Azimutálne projekcie sú tie, ktorých zobrazovacia rovina je:

valec.

kužeľ.

rovina.