Testy z letectva on-line

Letecká navigácia 8 - letecký test
(12 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia 8. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Je 17 : 00 SEČ L, koľko je to v čase UTC ?

16 : 00 UTC.

17 : 00 UTC.

15 : 00 UTC.

Otázka č. 2
Využitie pozemného rádiolokátoru slúži:

na navigáciu posádky počas letu.

na sledovanie polohy lietadla prevádzkovateľom.

na sledovanie polohy lietadla službou RLP.

Otázka č. 3
Azimutálne projekcie sú tie, ktorých zobrazovacia rovina je:

valec.

kužeľ.

rovina.

Otázka č. 4
Pri približnom prevode km na NM možno pri výpočtoch spamäti použiť vzťah:

km : 2 + 10%

km x 2 - 20%

km : 2 - 10%

Otázka č. 5
Skratka MPH znamená:

km/h (= km.h-1)

SM/h (= SM.h-1)

NM/h (= NM.h-1)

Otázka č. 6
Rádiomajáky NDB pracujú na frekvenciách:

108 - 118 MHz.

150 - 1 750 kHz.

120 - 400 kHz.

Otázka č. 7
Jeden kt je: [prevod kt na km/h]

1,609 km/h

3,280 km/h

1,852 km/h

Otázka č. 8
Priestorová navigácia umožňuje:

let po letových cestách, vrátane informácie o výške a čase.

let v priestore po letových cestách a aj letových líniách.

let lietadla po ľubovoľnej trati aj mimo schválených letových ciest a línií.

Otázka č. 9
1o na rovníku predstavuje:

1° 43' 58''

60 km

60 NM

Otázka č. 10
Slnko pri svojej zdanlivej dráhe po oblohe opísalo uhol 27o, koľko za tú dobu ubehlo času ?

90 min.

405 min.

108 min.

Otázka č. 11
Krivka rovnakých súčtov vzdialeností je:

loxodroma.

elipsa.

radiodroma.

Otázka č. 12
Dátumová čiara je:

Greenwichský poludník.

čiara, ktorá sleduje približne poludník na zemepisnej dĺžke 180°.

čiara s rovnakým dátumom.