Testy z letectva on-line

Letecká navigácia B 12 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia B 12. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Rozdiel zemepisných šírok medzi bodmi OBT 1: 21o 32´ 17´´ N a OBT 2: 16o 27´45´´ N je:

4° 05'28''

5° 04'32''

5° 04'32''

Otázka č. 2
Jeden kt je: [prevod kt na km/h]

1,609 km/h

3,280 km/h

1,852 km/h

Otázka č. 3
Aký je LMT bodu ležiaceho na zemepisnej dĺžke 115o 30´ E, ak je jeho GMT = 6 h 15 min ?

13 h 57 min.

12 h 14 min.

12 h 25 min. keď: LMT - Local Mean Time, t.j. miestny stredný čas.

Otázka č. 4
Jeden feet [stopa] je: [prevod ft na m]

0,3048 m

3,0480 m

33,2800 m

Otázka č. 5
Medzi aké skupiny mierok máp radíme mapy: od 1:500 do 1:10 000 ?

malých mierok.

veľkých mierok.

stredných mierok.

Otázka č. 6
Jeden km je: [prevod km na NM]

3,28 NM

0,5399 NM

1,852 NM

Otázka č. 7
Rozdelenie leteckých máp je podľa Predpisu L-4 je urobené podľa:

mierky.

pôvodu.

šiestich fáz letu lietadla.

Otázka č. 8
Čas SEČ je voči času UTC posunutý o:

+ 2 hod.

0 hod.

+ 1 hod.

Otázka č. 9
Azimutálne projekcie sú tie, ktorých zobrazovacia rovina je:

valec.

kužeľ.

rovina.

Otázka č. 10
Hviezdny čas je odvodený zo:

zdanlivého pohybu slnka po oblohe.

zdanlivého pohybu hviezd po oblohe.

vzťahu medzi hviezdami navzájom.

Otázka č. 11
Medzi aké druhy máp patria mapy v mierkach: od 1:500 do 1:10 000 ?

topografické.

technicko-hospodárske.

zemepisné.

Otázka č. 12
Vypočítajte západ slnka pre letisko nachádzajúce sa na 12o 45´E, keď podľa Tabuľky na 15o E slnko zapadá o 18 : 02 h UTC.

19 : 15 : 20 h GMT.

19 : 11 : 00 h SEČ.

18 : 53 : 00 h SEČ L.

Otázka č. 13
Na akej frekvencii pracuje rádiomaják VOR?

150 - 1 750 kHz

108 - 118 kHz

112 - 118 MHz, a v pásme 108-112 MHz za určitých obmedzení.

Otázka č. 14
Je 17 : 00 SEČ L, koľko je to v čase UTC ?

16 : 00 UTC.

17 : 00 UTC.

15 : 00 UTC.

Otázka č. 15
Je 13 h SEČ, koľko je UTC ?

13 h UTC

12 h UTC

14 h UTC

Otázka č. 16
Na mapách v kužeľovom zobrazení, pri meraní zemepisného smerníka trate (pri väčších vzdialenostiach) meriame tento zemepisný smerník:

počiatočnom bode trate.

koncovom bode trate a pripočítame 180°.

v strede letenej trate.

Otázka č. 17
Jedna anglická (štatutárna) míľa [SM] je: [prevod SM na m]

1 609 m

1 700 m

1 526 m

Otázka č. 18
Izogóna je:

čiara spájajúca miesta s rovnakou presnosťou

čiara spájajúca miesta s nulovou deklináciou

čiara spájajúca miesta s rovnakou deklináciou

Otázka č. 19
Indikovaná vzdušná rýchlosť je:

vertikálna rýchlosť, ktorú indikuje prístroj v lietadle.

rýchlosť okolitého vzduchu, meraná Pitotovou trubicou.

hodnota rýchlosti, ktorú čítame na rýchlomeri lietadla.

Otázka č. 20
Jeden feet [stopa] je: [prevod ft na m]

30,48 cm

30,33 cm

30,30 cm