Testy z letectva on-line

Letecká navigácia B 14 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia B 14. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Krivka rovnakých súčtov vzdialeností je:

loxodroma.

elipsa.

radiodroma.

Otázka č. 2
Gnómonické projekcie majú stred premietania v:

strede zeme.

opačnom bode ako je bod dotyku zobrazovacej plochy.

mimo referenčnej plochy.

Otázka č. 3
Plán je:

kolmý priemet zemského obrazu do horizontálnej roviny.

zobrazenie veľkej časti povrchu zeme.

základný mapový dokument pilota.

Otázka č. 4
Skupina máp mierok: od 1:200 000 do 1:1 000 000 a viac, patrí medzi mapy:

stredných mierok.

malých mierok.

veľkých mierok.

Otázka č. 5
1o na rovníku predstavuje:

1° 43' 58''

60 km

60 NM

Otázka č. 6
Slnko pri svojej zdanlivej dráhe po oblohe opísalo uhol 27o, koľko za tú dobu ubehlo času ?

90 min.

405 min.

108 min.

Otázka č. 7
Skratka NOTAM znamená:

oznámenie o vydaní Leteckého obežníka.

oznámenie o lete.

oznámenie obsahujúce informácie o stave zariadenia alebo o zmene zariadenia, služby alebo postupy, alebo postupy, alebo informácie o nebezpečí, ich včasná znalosť je nevyhnutná pre pracovníkov zapojených do letovej prevádzky.

Otázka č. 8
UTC je svetový čas, ktorý je:

odvodený z astronomických pozorovaní.

efemeridový čas.

atómový čas koordinovaný tak, aby sa neodchyľoval od času astronomického.

Otázka č. 9
Čas SEČ L je voči času UTC posunutý o:

- 1 h

+ 2 h

+ 1 h

Otázka č. 10
Jeden NM je: [prevod NM na km]

1,852 km

1,609 km

1 223 km

Otázka č. 11
Tropický rok je doba zodpovedajúca:

365-tim dňom stredného slnečného času.

366,2422 dňom stredného slnečného času.

365,2422 dňom stredného slnečného času.

Otázka č. 12
Čas SEČ L je voči času UTC posunutý o:

- 1 h

+ 2 h

+ 1 h

Otázka č. 13
Jeden kt je: [prevod kt na km/h]

1,609 km/h

3,280 km/h

1,852 km/h

Otázka č. 14
GMT je svetový čas získaný:

geometricky.

geodeticky.

astronomicky.

Otázka č. 15
Neperspektívne projekcie sú také, kde obraz geografickej siete získame:

centrálnym premietaním gule na zobrazovaciu plochu.

výpočtom na referenčnej guli.

konštrukciou na zobrazovacích plochách na podklade zvolených geometrických a matema- tických podmienok.

Otázka č. 16
Letecká mapa ICAO 1:500 000 je konštruovaná na podklade projekcie:

Merkátorovej projekcii.

mnohokužeľovej Lambertovej projekcii.

gnómonickej projekcii.

Otázka č. 17
Medzi aké skupiny mierok máp radíme mapy: od 1:500 do 1:10 000 ?

malých mierok.

veľkých mierok.

stredných mierok.

Otázka č. 18
S poludníkmi zviera rovnaký zemepisný smerník:

ortodroma.

krivka rovnakých smerníkov.

loxodroma.

Otázka č. 19
Význam výrazu (napr. H24), je publikovaný v AIPe, časť:

AGA

COM

GEN

Otázka č. 20
Pri navigačných výpočtoch počítame:

s pravou vzdušnou rýchlosťou.

s indikovanou vzdušnou rýchlosťou.

s opravenou vzdušnou rýchlosťou.