Testy z letectva on-line

Letecká navigácia B 4 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia B 4. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Značka ZT znamená, že čas je udaný v:

UTC

SEČ

SEČ L

Otázka č. 2
Najlepšie vystihuje tvar zemského telesa:

referenčná guľa.

referenčný elipsoid.

geoid.

Otázka č. 3
Najlepšie vystihuje tvar zemského telesa:

referenčná guľa.

referenčný elipsoid.

geoid.

Otázka č. 4
Slnko zapadá podľa Tabuľky pre 15o E v čase 17:31 UTC. Letíte do bodu KBT (19o 30´ E) kurzom 270o z VBT do KBT, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti S=270 km, traťovou rýchlosťou W=180 km/h. Kedy najneskôr musíte vzlietnuť, aby ste pristáli najneskôr do západu slnka? Doba letu po okruhu je 2 x 5 min.

14:33 UTC

15:33 SW

16:33 SEČ

Otázka č. 5
Nultý (základný) poludník prechádza cez:

Paríž.

New York.

Greenwich.

Otázka č. 6
Vypočítajte potrebné množstvo LPH, vrátane navigačnej zásoby (45´), pre trať Prešov- Lučenec, ak je dané: Vp = 180 km/h, S = 140 km. Uvažujte so spotrebou 40 l/h, a s letom po okruhu v trvaní 2 x 5´.

40 l

68 l

33 l

Otázka č. 7
Čas východu a západu slnka je publikovaný vAIP-e, časť:

FAL

SAR

GEN

Otázka č. 8
Frekvencia na spojenie (napr. TWR Žilina) - je publikovaná v AIP-e, časť:

AGA

GEN

AD

Otázka č. 9
Najkratšia spojnica na referenčnej guli je:

loxodroma.

malá kružnica.

ortodroma.

Otázka č. 10
Informácie pre prílet na letisko (napr. na LZIB) - sú publikované v AIP-e, časť:

FAL

AGA

AD

Otázka č. 11
Identifikácia majáka NDB je uskutočňovaná:

vysielaním identifikačnej značky, skladajúcej sa z dvoch prípadne troch písmen morzeovej abecedy vysielanej rýchlosťou odpovedajúcou približne siedmim slovám za minútu. Poznávacia značka sa vysiela aspoň 1x za 30 sekúnd.

vysielaním dlhého tiahleho tónu po prelete rádiomajáka.

vysielaním identifikačnej značky oznamovanej formou syntetického hlasu.

Otázka č. 12
Aký je UTC na zemepisnej dĺžke 76o 41´ W, ak je jeho LMT = 7 h 00 min ?

10 h 06 min 44 s

14 h 15 min 12 s

12 h 06 min 44 s keď: LMT - Local Mean Time, t.j. miestny stredný čas.

Otázka č. 13
Na zemepisnej dĺžke 117o 42´ W je pásmový čas 10 h 52 min 18 s. Aký je čas UTC ?

18 h 52 min 18 s

16 h 25 min 13 s

19 h 25 min 33 s

Otázka č. 14
Rozdelenie leteckých máp je podľa Predpisu L-4 je urobené podľa:

mierky.

pôvodu.

šiestich fáz letu lietadla.

Otázka č. 15
V akom časovom pásme sa nachádza bod, ktorý leží na zemepisnej dĺžke 157o 00´ E ?

9

10

11

Otázka č. 16
Frekvencia na spojenie (napr. TWR Žilina) - je publikovaná v AIP-e, časť:

AGA

GEN

AD

Otázka č. 17
Rozdiel zemepisných šírok medzi bodmi OBT 1: 21o 32´ 17´´ N a OBT 2: 16o 27´45´´ N je:

4° 05'28''

5° 04'32''

5° 04'32''

Otázka č. 18
Nultý (základný) poludník prechádza cez:

Paríž.

New York.

Greenwich.

Otázka č. 19
Civilné svitanie alebo súmrak nastávajú, ak je slnko:

5° pod horizontom.

6° pod horizontom.

7° pod horizontom.

Otázka č. 20
Jednu polohovú čiaru môžeme použiť na:

určenie polohy.

kontrolu vzdialenosti od rádionavigačného zariadenia.

kontrolu letenej trate, prípadne kontrolu traťovej rýchlosti.