Testy z letectva on-line

Všeobecné vedomosti o lietadlách 17 - letecký test
(17 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Všeobecné vedomosti o lietadlách 17. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Akrobatické lietadlá (lietadlá akrobatickej triedy)

musia byť schopné a môžu vykonávať akékoľvek obraty, pri ktorých však nesmú byť prekročené obmedzenia vyplývajúce z obálky obratov, zaťažení ani iné predpísané obmedzenia

môžu vykonávať len pohyby a obraty potrebné na normálny let a akrobatické prvky nie sú povolené

môžu uskutočňovať okrem normálneho letu aj ďalšie obraty uvedené v letovej príručke

Otázka č. 2
Prevádzkové zaťaženie je

minimálne zaťaženie konštrukcie lietadla, ktoré sa počas prevádzky môže skutočne vyskytnúť

maximálne zaťaženie konštrukcie lietadla, ktoré sa počas prevádzky môže skutočne vyskytnúť s určitou pravdepodobnosťou

maximálne zaťaženie konštrukcie lietadla, ktoré sa počas prevádzky vyskytne so 100% pravdepodobnosťou

Otázka č. 3
Pre záchranu sa vo vrtuľníku nenachádza:

sekera

hasiaci prístroj

lekárnička

Otázka č. 4
Lietadlá s trojuholníkovým krídlom

nie sú schopné dosiahnuť vyšší uhol nábehu a preto sa trojuholníkové krídla používajú len pri pomalých lietadlách

sú schopné dosiahnuť pomerne vysoký uhol nábehu bez toho, aby došlo k odtrhnutiu prúdenia

majú krídla s kladným šípom alebo zo záporným šípom

Otázka č. 5
Lietadlo s vrtuľovým pohonom je poháňané

ťahom alebo tlakom vrtule (vrtulí), na hriadeľ ktorej sa prenáša krútiaci moment piestového alebo turbínového motora (motorov)

ťahom turbínového, raketového, náporového alebo pulzačného motora, ktorý vzniká pri výtoku splodín horenia z pohonnej trysky motora

ťahom (tlakom) vrtulí aj ťahom reakčného motora

Otázka č. 6
Vrtuľníky a vírniky sú

lietadlá s premennou geometriou krídel

lietadlá ťažšie ako vzduch, ktoré vykonávajú dopredný pohyb vplyvom ťahovej sily vyvodzovanej pohonnou sústavou, ktorej hlavnou časťou je motor

motorové lietadlá ťažšie ako vzduch s rotujúcimi nosnými plochami zvanými rotor

Otázka č. 7
Podľa princípu prekonávania tiaže (gravitácie) poznáme lietadlá

aerostaty a termostaty

letiace dopredu, letiace nahor a kombinované, tzv. tiltrotory

ľahšie ako vzduch a ťažšie ako vzduch

Otázka č. 8
Borovica letecká

má pozdĺž vlákien pevnosť 133 a tuhosť 75

má pozdĺž vlákien pevnosť 158 a tuhosť 1263

je totálny výmysel, letecká borovica neexistuje

Otázka č. 9
Podľa počtu motorov delíme lietadlá na

jednomotorové, dvojmotorové a viacmotorové

jednomotorové a viacmotorové

párové a nepárové

Otázka č. 10
Statické zaťaženie je zaťaženie, ktoré

sa v závislosti na čase nemení (napr. sily pôsobiace na lietadlo stojace na zemi)

je spôsobené statickou elektrinou alebo uzemnením statickej elektriny na trupe lietadla

sa mení v závislosti od času a to niekedy dosť rýchlo

Otázka č. 11
Ťažké kovy sa v letectve

nepoužívajú, pretože zvyšujú hmotnosť lietadla nad únosnú medz

používajú v hmotovom vyvážení riadiacich plôch, kde je potrebné koncentrovať hmotnosť do presne stanovených miest

používajú v hmotovom vyvážení riadiacich plôch, aby podporili a predĺžili občasné dynamické javy (napr. flutter)

Otázka č. 12
Lietadlo s reakčným pohonom je poháňané

ťahom alebo tlakom vrtule (vrtulí), na hriadeľ ktorej sa prenáša krútiaci moment piestového alebo turbínového motora (motorov)

ťahom (tlakom) vrtulí aj ťahom reakčného motora

ťahom turbínového, raketového, náporového alebo pulzačného motora, ktorý vzniká pri výtoku splodín horenia z pohonnej trysky motora

Otázka č. 13
Hornoplošníky

majú okrem spodného krídla ešte jedno horné krídlo

majú krídlo uložené na spodnej časti trupu

majú krídlo uložené na hornej časti trupu

Otázka č. 14
Sklo-kevlar alebo uhlík-kevlar sú materiály

veľmi pevné, ale vhodné len pre stavbu športových lietadiel a sekundárnych konštrukcií

odpadové a pre stavbu lietadiel nevhodné

hybridné a vhodné na stavbu lietadiel

Otázka č. 15
Schopnosť prenosu zaťaženia materiálu rastie

so zvýšenou jemnosťou a homogenitou štruktúry obmedzujúcej výskyt porúch na úrovni zŕn, kryštálov alebo vlákien, ktoré sú ich základnou štruktúrou

s rastúcim podielom nežiadúcich prímesí v materiáli

tepelným spracovaním a pridaním lepidla a laku

Otázka č. 16
Lietadlo s kombinovaným pohonom je poháňané

ťahom turbínového, raketového, náporového alebo pulzačného motora, ktorý vzniká pri výtoku splodín horenia z pohonnej trysky motora

ťahom alebo tlakom vrtule (vrtulí), na hriadeľ ktorej sa prenáša krútiaci moment piestového alebo turbínového motora (motorov)

ťahom (tlakom) vrtulí aj ťahom reakčného motora

Otázka č. 17
Lietajúce člny sú

lietadlá určené výhradne na prevádzku na vode

člny a člnky používajúce na svoj pohon letecký motor alebo jeho fragmenty

člny ťahané lietadlami