Testy z letectva on-line

Pozemné vizuálne návesti - Signály v letiskovej prevádzke - letecký test
(10 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pozemné vizuálne návesti - Signály v letiskovej prevádzke. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Čierne písmeno C na žltom podklade vertikálne umiestnené ukazuje

smer, ktorý sa má použiť na pristátie alebo vzlet lietadla. Určený smer musí byť rovnobežný s driekom T a kolmý na jeho priečne rameno

lietadlám na prevádzkovej ploche smer vzletu vyjadrený v desiatkach stupňov k najbližšej desiatke stupňov magnetického kompasu

posádkam lietadiel miesto ohlasovne letových prevádzkových služieb

Otázka č. 2
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Horizontálna červená štvorcová doska so žltými uhlopriečkami vyložená na návestnej ploche znamená, že

pristátie na dotyčnom letisku je zakázané a zákaz sa pravdepodobne predĺži.

lietadlá musia pristávať a vzlietať len na vzletových a pristávacích dráhach a rolovať len na rolovacích dráhach

zatáčky pred pristátím alebo po vzlete sa musia vykonávať doprava

Otázka č. 3
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Kríže jednej nápadnej farby, žlté alebo biele, vyložené horizontálne na prevádzkovej ploche alebo jej časti, vyznačujú

smer, ktorý sa má použiť na pristátie alebo vzlet lietadla. Určený smer musí byť rovnobežný s driekom T a kolmý na jeho priečne rameno

plochu uzavretú pre pohyby lietadiel

posádkam lietadiel miesto ohlasovne letových prevádzkových služieb

Otázka č. 4
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Horizontálna biela činka, vyložená na návestnej ploche znamená, že

lietadlá musia pristávať a vzlietať len na vzletových a pristávacích dráhach a rolovať len na rolovacích dráhach

s ohľadom na zlý stav prevádzkovej plochy alebo z akékoľvek inej príčiny, sa musí priblíženie a pristátie vykonávať osobitne opatrne

lietadlá musia pristávať a vzlietať len na vzletových a pristávacích dráhach, avšak ostatné pohyby nemusia byť obmedzené len na vzletové a pristávacie alebo rolovacie dráhy

Otázka č. 5
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Dvojitý biely kríž umiestnený horizontálne na návestnej ploche znamená, že

na letisku je prevádzka helikoptér

na letisku je prevádzka vzdušných balónov

na letisku je prevádzka vetroňov

Otázka č. 6
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Horizontálne biele alebo oranžové pristávacie T určuje

lietadlám na prevádzkovej ploche smer vzletu vyjadrený v desiatkach stupňov k najbližšej desiatke stupňov magnetického kompasu

smer, ktorý sa má použiť na pristátie alebo vzlet lietadla. Určený smer musí byť rovnobežný s driekom T a kolmý na jeho priečne rameno

posádkam lietadiel miesto ohlasovne letových prevádzkových služieb

Otázka č. 7
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Horizontálna biela činka s čiernymi pruhmi kolmo k pozdĺžnej osi na oboch kruhových koncoch činky, vyložená na návestnej ploche znamená, že

pristátie na dotyčnom letisku je zakázané a zákaz sa pravdepodobne predĺži.

lietadlá musia pristávať a vzlietať len na vzletových a pristávacích dráhach, avšak ostatné pohyby nemusia byť obmedzené len na vzletové a pristávacie alebo rolovacie dráhy

lietadlá musia pristávať a vzlietať len na vzletových a pristávacích dráhach a rolovať len na rolovacích dráhach

Otázka č. 8
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Skupina dvoch číslic umiestnená zvisle na letiskovej riadiacej veži alebo blízko nej ukazuje

plochu uzavretú pre pohyby lietadiel

smer, ktorý sa má použiť na pristátie alebo vzlet lietadla. Určený smer musí byť rovnobežný s driekom T a kolmý na jeho priečne rameno

lietadlám na prevádzkovej ploche smer vzletu vyjadrený v desiatkach stupňov k najbližšej desiatke stupňov magnetického kompasu

Otázka č. 9
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Ak je na návestnej ploche alebo na konci vzletovej a pristávacej dráhy alebo na vzletovom a pristávacom páse v používaní, horizontálne umiestnený doprava lomený šíp nápadnej farby, znamená to, že

s ohľadom na zlý stav prevádzkovej plochy alebo z akékoľvek inej príčiny, sa musí priblíženie a pristátie vykonávať osobitne opatrne

pristátie na dotyčnom letisku je zakázané a zákaz sa pravdepodobne predĺži.

zatáčky pred pristátím alebo po vzlete sa musia vykonávať doprava

Otázka č. 10
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Horizontálna červená štvorcová doska s jednou žltou uhlopriečkou, vyložená na návestnej ploche znamená, že

s ohľadom na zlý stav prevádzkovej plochy alebo z akékoľvek inej príčiny, sa musí priblíženie a pristátie vykonávať osobitne opatrne

lietadlá musia pristávať a vzlietať len na vzletových a pristávacích dráhach a rolovať len na rolovacích dráhach

pristátie na dotyčnom letisku je zakázané a zákaz sa pravdepodobne predĺži.