Testy z letectva on-line

Rádiotechnika 1 - letecký test
(11 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Rádiotechnika 1. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Elektromagnetické vlny, ktoré sa šíria v blízkosti zemského povrchu, a ktoré sa jeho vplyvom ohýbajú nazývame

priestorová vlna

povrchová vlna

priama vlna

Otázka č. 2
Elektromagnetické vlny, ktoré sa šíria okolo Zeme následkom jednoduchého alebo mnohonásobného odrazu od ionosféry sa nazývajú

povrchová vlna

priama vlna

priestorová vlna

Otázka č. 3
Na šírenie elektromagnetického vlnenia má najväčší vplyv

troposféra

tropopauza

ionosféra

Otázka č. 4
Ionosféra je z hľadiska vodivosti

úplne nevodivá

dobre vodivá

čiastočne vodivá

Otázka č. 5
Ionosféra sa skladá z

elektrónov a voľných iontov

voľných iontov a neutrónov

elektrónov a neutrónov

Otázka č. 6
Hustota elektrónov v jednotlivých vrstvách ionosféry je

závislá - maximum dosahuje v noci

závislá - maximum dosahuje cez deň

nezávislá od denného chodu

Otázka č. 7
Ionizovaná vrstva, nazývaná vrstva D sa nachádza vo výške

250 - 300 km nad povrchom zeme

60 - 80 km nad povrchom zeme

150 - 250 km nad povrchom zeme

Otázka č. 8
Po západe slnka vrstva D

rýchlo zaniká

slabne

spája sa s vrstvou E

Otázka č. 9
Ionizovaná vrstva E má hustotu iónov

závislú od denného chodu s veľkými výkyvmi

závislú od denného chodu s malými výkyvmi

nezávislú od denného chodu

Otázka č. 10
Vrstva F1 v noci

zostáva nezmenená

slabne

spája sa s vrstvou F2

Otázka č. 11
Ionizácia jednotlivých vrstiev ionosféry s výškou

klesá

je nemenná

rastie