Testy z letectva on-line

Signály v letiskovej prevádzke - letecký test
(15 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Signály v letiskovej prevádzke. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Stále červené svetlo, zamerané na dotyčné lietadlo na zemi znamená:

Stojte

Vzlet povolený

Opustite pristávaciu plochu

Otázka č. 2
Rad bielych zábleskov, zameraných na dotyčné lietadlo na zemi znamená:

Vráťte sa na miesto odkiaľ ste vyšli

Opustite pristávaciu plochu

Stojte

Otázka č. 3
Potvrdenie svetelných signálov lietadlom na zemi za denného svetla vykoná pilot:

kývaním lietadla z krídla na krídlo. (Takéto potvrdenie sa neočakáva od lietadla pred poslednou zatáčkou a na konečnom priblížení.)

dvojnásobným rozsvietením a zhasnutím pristávacích svetiel alebo ak nimi nie je lietadlo vybavené, dvojnásobným zhasnutím a rozsvietením polohových svetiel.

pohybovaním krídelkami alebo smerovým kormidlom.

Otázka č. 4
Stále zelené svetlo, zamerané na dotyčné lietadlo za letu znamená:

Vráťte sa na pristátie (povolenie na pristátie bude potom dané stálym zeleným svetlom)

Pristátie povolené

Bez ohľadu na predchádzajúce pokyny zatiaľ nepristávajte

Otázka č. 5
Rad bielych zábleskov, zameraných na dotyčné lietadlo za letu znamená:

Pristátie povolené

Pristaňte na tomto letisku a pokračujte na odbavovaciu plochu

Letisko nie je bezpečné, nepristávajte

Otázka č. 6
Stále zelené svetlo, zamerané na dotyčné lietadlo na zemi znamená:

Vzlet povolený

Vráťte sa na miesto odkiaľ ste vyšli

Rolovanie povolené

Otázka č. 7
Potvrdenie svetelných signálov lietadlom za letu za denného svetla vykoná pilot:

pohybovaním krídelkami alebo smerovým kormidlom.

dvojnásobným rozsvietením a zhasnutím pristávacích svetiel alebo ak nimi nie je lietadlo vybavené, dvojnásobným zhasnutím a rozsvietením polohových svetiel.

kývaním lietadla z krídla na krídlo. (Takéto potvrdenie sa neočakáva od lietadla pred poslednou zatáčkou a na konečnom priblížení.)

Otázka č. 8
Rad zelených zábleskov, zameraných na dotyčné lietadlo za letu znamená:

Pristaňte na tomto letisku a pokračujte na odbavovaciu plochu

Vráťte sa na pristátie (povolenie na pristátie bude potom dané stálym zeleným svetlom)

Dajte prednosť inému lietadlu a pokračujte v lete po okruhu

Otázka č. 9
Stále červené svetlo, zamerané na dotyčné lietadlo za letu znamená:

Letisko nie je bezpečné, nepristávajte

Dajte prednosť inému lietadlu a pokračujte v lete po okruhu

Pristátie povolené

Otázka č. 10
Rad červených zábleskov, zameraných na dotyčné lietadlo na zemi znamená:

Opustite pristávaciu plochu

Rolovanie povolené

Vzlet povolený

Otázka č. 11
Rad zelených zábleskov, zameraných na dotyčné lietadlo na zemi znamená:

Rolovanie povolené

Stojte

Vráťte sa na miesto odkiaľ ste vyšli

Otázka č. 12
Potvrdenie svetelných signálov lietadlom na zemi za tmy vykoná pilot:

dvojnásobným rozsvietením a zhasnutím pristávacích svetiel alebo ak nimi nie je lietadlo vybavené, dvojnásobným zhasnutím a rozsvietením polohových svetiel.

pohybovaním krídelkami alebo smerovým kormidlom.

dvojnásobným rozsvietením a zhasnutím pristávacích svetiel alebo ak nimi nie je lietadlo vybavené, dvojnásobným zhasnutím a rozsvietením polohových svetiel.

Otázka č. 13
Rad červených zábleskov, zameraných na dotyčné lietadlo za letu znamená:

Bez ohľadu na predchádzajúce pokyny zatiaľ nepristávajte

Letisko nie je bezpečné, nepristávajte

Vráťte sa na pristátie (povolenie na pristátie bude potom dané stálym zeleným svetlom)

Otázka č. 14
Červené pyrotechnické svetlo zaznamenané lietadlom za letu znamená:

Dajte prednosť inému lietadlu a pokračujte v lete po okruhu

Bez ohľadu na predchádzajúce pokyny zatiaľ nepristávajte

Pristaňte na tomto letisku a pokračujte na odbavovaciu plochu

Otázka č. 15
Potvrdenie svetelných signálov lietadlom za letu za tmy vykoná pilot:

dvojnásobným rozsvietením a zhasnutím pristávacích svetiel alebo ak nimi nie je lietadlo vybavené, dvojnásobným zhasnutím a rozsvietením polohových svetiel.

kývaním lietadla z krídla na krídlo. (Takéto potvrdenie sa neočakáva od lietadla pred poslednou zatáčkou a na konečnom priblížení.)

dvojnásobným rozsvietením a zhasnutím pristávacích svetiel alebo ak nimi nie je lietadlo vybavené, dvojnásobným zhasnutím a rozsvietením polohových svetiel.