Testy z letectva on-line

Spojovací predpis 10 - letecký test
(15 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis 10. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vyberte správnu skratku pre Klesajte do ... Klesám do ...

MOC

DES

DEST

Otázka č. 2
Tiesňovú prevádzku môže ukončiť

stanica v tiesni

stanica riadiaca

stanica v tiesni alebo stanica riadiaca

Otázka č. 3
Vyberte správne skrátenie nasledujúcej rádiotelefonickej volacej značky lietadla MAGISTER OK LOW

MAGISTER OOW

OK LOW

MAGISTER OW

Otázka č. 4
Vyberte správnu skratku pre Odlet alebo Odletieť

CVF

DES

DEP

Otázka č. 5
Správa, rušiaca tiesňovú prevádzku a uloženie ticha obsahuje frázu

obdobie ticha ukončené

tiesňová prevádzka ukončená

MAY DAY ukončené

Otázka č. 6
Vyberte správnu skratku pre Stúpajte do ... Stúpam do ...

AMS

BFR

ASC

Otázka č. 7
Vyberte správny kód pre Tlak, indikujúci nadmorskú výšku

QNH

QFF

QFE

Otázka č. 8
Slovo povolené znamená

povolenie na požadovaný úkon je schválené

môžete vysielať

oprávnený pokračovať za určitých podmienok

Otázka č. 9
Vo volacej značke leteckej stanice približovacieho stanoviska je názov

CONTROL

RADIO

APPROACH

Otázka č. 10
Telekomunikačné záznamy sa musia uchovávať po dobu najmenej

30 dní

20 dní

60 dní

Otázka č. 11
Vo volacej značke leteckej stanice letovej informačnej služby je názov

CONTROL

APRON

INFORMÁCIE

Otázka č. 12
Pri skúšobnom vysielaní dokonalá čitateľnosť je uvádzaná stupňom

1

4

5

Otázka č. 13
Súčasťou skúšobného vysielania sú slová

skúška zariadenia

skúška vysielania

skúška rádia

Otázka č. 14
Vyberte správnu skratku pre Letová informačná oblasť

FIR

FIC

FISA

Otázka č. 15
Slovo oznámte znamená

rád by som vedel, alebo prajem si obdržať

oznámte mi Vašu žiadosť

odovzdajte mi nasledujúce informácie