Testy z letectva on-line

Spojovací predpis 5 - letecký test
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis 5. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vyberte správnu skratku pre Mimo prevádzky, Mimo služby

UNL

UNREL

U/S

Otázka č. 2
Vyberte správnu skratku pre Automatický zameriavač

ADIZ

AFIS

ADF

Otázka č. 3
Vyberte správnu skratku pre Odlet alebo Odletieť

CVF

DES

DEP

Otázka č. 4
Vyberte správny kód pre Tlak, indikujúci výšku nad úrovňou letiska

QNH

QFF

QFE

Otázka č. 5
Vyberte správny kód pre Tlak, prepočítaný na strednú hladinu mora

QNH

QFE

QFF

Otázka č. 6
Vyberte správny kód pre Tlak, indikujúci nadmorskú výšku

QNH

QFF

QFE

Otázka č. 7
Slovo rozumiem znamená

áno

rozumiem Vášmu vysielaniu

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 8
Slovo vykonám znamená

rozumiem Vašej správe a budem podľa nej postupovať

áno

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 9
Slovo príjem znamená

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

Otázka č. 10
Slovo koniec znamená

rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 11
Slovo čakajte znamená

čakajte, zavolám Vás

čakajte a zavolajte neskôr

čakajte, nevypínajte rádio

Otázka č. 12
Slovo opakujte znamená

opakujte všetko (alebo časť správy) presne tak, ako ste ju prijal

opakujte volanie

opakujte všetko (alebo určitú časť správy)

Otázka č. 13
Slovo správne znamená

to je správne

povolenie na požadovaný úkon je schválené

rozumel som Vašej správe

Otázka č. 14
Fráza ako počujete znamená

aká je čitateľnosť môjho vysielania?

rozumel ste mi správne?

počujete dobre?