Testy z letectva on-line

Spojovací predpis 6 - letecký test
(12 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis 6. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vyberte správnu skratku pre Kmitočet

EMERG

FG

FREQ

Otázka č. 2
Právo uložiť ticho má stanica

iba stanica riadiaca

ktorákoľvek iná stanica

stanica v tiesni a stanica riadiaca

Otázka č. 3
Definícia: podmienky, hroziace vážnym alebo bezprostredným nebezpečím, vyžadujúce okamžitú pomoc, je definícia

tiesne

pilnosti

prednosti letu

Otázka č. 4
Pilnostná správa má prednosti

pred všetkými ostatnými druhmi spojenia

pred všetkými ostatnými druhmi spojenia, vynímajúc tiesňovú prevádzku

podľa potreby

Otázka č. 5
Vo volacej značke leteckej stanice letiskového stanoviska je názov

CONTROL

RADIO

VEŽA

Otázka č. 6
Vyberte správnu skratku pre Nad úrovňou zeme

GND

AGA

AGL

Otázka č. 7
Číslo 2 000 sa slovami vysiela

dva nula nula nula

ani jeden z uvedených

dva tisíc

Otázka č. 8
Skrátenú volaciu značku lietadla možno použiť

podľa vlastného uváženia

kedykoľvek

až po skrátení leteckou stanicou

Otázka č. 9
Číslo 25 400 sa slovami vysiela

dva päť štyri nula nula

dva päť tisíc štyri sto

dva päť tisíc štyri nula nula

Otázka č. 10
Fráza Vysielam naslepo sa použije

pri neznalosti frekvencie volanej stanice

pri neúspešnom nadviazaní spojenia

pri poruche prijímača

Otázka č. 11
Musí pilnostná správa lietadla vykonávajúceho sanitný let obsahovať nasledujúce údaje: - volaciu značku lietadla, - polohu lietadla, - zamýšľanú trať, - vypočítané časy (vzletu, pristátia a pod.), - ďalšie informácie dôležité pre let.

áno

nie

podľa potreby

Otázka č. 12
Vyberte správnu skratku pre Mimo prevádzky, Mimo služby

UNL

UNREL

U/S