Testy z letectva on-line

Spojovací predpis 7 - letecký test
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis 7. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Slovo oznámte znamená

rád by som vedel, alebo prajem si obdržať

oznámte mi Vašu žiadosť

odovzdajte mi nasledujúce informácie

Otázka č. 2
Slovo povolené znamená

povolenie na požadovaný úkon je schválené

môžete vysielať

oprávnený pokračovať za určitých podmienok

Otázka č. 3
Stanica leteckej telekomunikačnej služby v SR musí používať

stredoeurópsky čas

svetový koordinovaný čas

greenwichský čas

Otázka č. 4
Skupina času sa skladá

z dvoch číslic

zo štyroch číslic

zo šiestich číslic

Otázka č. 5
Stanice leteckej pohyblivej služby používajú

stredoeurópsky čas

greenwichský čas

svetový koordinovaný čas

Otázka č. 6
UTC je skratka

greenwichského času

stredoeurópskeho času

svetového koordinovaného času

Otázka č. 7
Lietadlová stanica udržuje rádiové spojenie s riadiacou stanicou lietadlo - zem

vždy

podľa vlastného uváženia

vždy, ak je to možné

Otázka č. 8
Lietadlová stanica môže prejsť na iný kmitočet

iba na príkaz leteckej stanice

podľa potreby

po oznámení svojho úmyslu leteckej stanici

Otázka č. 9
Rádiové spojenie môže byť ukončené

na pokyn leteckej stanice

podľa uváženia lietadlovej stanice

podľa potreby

Otázka č. 10
Písomný alebo automatický záznam musí viesť

každá stanica leteckej telekomunikačnej služby

každá lietadlová stanica

každá stanica leteckej telekomunikačnej služby s výnimkou lietadlových staníc

Otázka č. 11
Telekomunikačné záznamy sa musia uchovávať po dobu najmenej

30 dní

20 dní

60 dní

Otázka č. 12
Súčasťou skúšobného vysielania sú slová

skúška zariadenia

skúška vysielania

skúška rádia

Otázka č. 13
Čitateľnosť skúšobného vysielania sa udáva

piatimi stupňami

troma stupňami

štyrmi stupňami

Otázka č. 14
Pri skúšobnom vysielaní dokonalá čitateľnosť je uvádzaná stupňom

1

4

5