Testy z letectva on-line

Spojovací predpis 8 - letecký test
(18 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis 8. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ide o správne prednostné poradie správ, dopravovaných leteckou pohyblivou službou? Tiesňové, pilnostné, na zabezpečenie letov, o rádiovom zameraní, meteosprávy, o pravidelnosti letov.

áno

neviem

nie

Otázka č. 2
Správne skrátenie volacej značky OM DLS je nasledovné

DLS

KLS

OLS

Otázka č. 3
Letecká stanica je

pozemná stanica leteckej pohyblivej služby

stanica leteckej pevnej služby

pohyblivá stanica leteckej pohyblivej služby

Otázka č. 4
Slovo koniec znamená

rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 5
Lietadlová stanica udržuje rádiové spojenie s riadiacou stanicou lietadlo - zem

vždy

podľa vlastného uváženia

vždy, ak je to možné

Otázka č. 6
Vyberte správnu skratku pre Zem

GND

AGL

GS

Otázka č. 7
Služba medzi leteckými a lietadlovými stanicami alebo medzi lietadlovými stanicami navzájom - ide o definíciu nasledujúcej služby

letecká pevná služba

letecká rozhlasová služba

letecká pohyblivá služba

Otázka č. 8
Je zloženie tiesňovej správy správne? Tiesňový signál MAY DAY 3x, názov stanice, ktorej je správa adresovaná, označenie lietadla, povaha tiesňového stavu, úmysel veliteľa lietadla, poloha, hladina, kurz.

áno

nie

neviem

Otázka č. 9
Slovo správne znamená

to je správne

povolenie na požadovaný úkon je schválené

rozumel som Vašej správe

Otázka č. 10
Fráza ako počujete znamená

aká je čitateľnosť môjho vysielania?

rozumel ste mi správne?

počujete dobre?

Otázka č. 11
Slovo vykonám znamená

rozumiem Vašej správe a budem podľa nej postupovať

áno

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 12
Volacia značka leteckej stanice je tvorená

iba zemepisným názvom

službou, ktorá je k dispozícii

zemepisným názvom jej polohy a službou (stanoviskom), ktorá je k dispozícii

Otázka č. 13
Tiesňová frekvencia je

121,5 MHz

121,5 KHz

122,5 MHz

Otázka č. 14
Vyberte správnu skratku pre Vyčkávanie

HOL

HDG

HLDG

Otázka č. 15
Vyberte správny kód pre Tlak, prepočítaný na strednú hladinu mora

QNH

QFE

QFF

Otázka č. 16
Slovo opakujte znamená

opakujte všetko (alebo časť správy) presne tak, ako ste ju prijal

opakujte volanie

opakujte všetko (alebo určitú časť správy)

Otázka č. 17
Pri skúšobnom vysielaní stupeň 4 označuje, že správa je

čitateľná

čitateľná, ale s obtiažami

dokonale čitateľná

Otázka č. 18
Vyberte správnu skratku pre Letiskový maják

ABN

ABM

AD