Testy z letectva on-line

Spojovací predpis B 1 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis B 1. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Číslo 200,5 sa slovami vysiela

dve sto čiara päť

dva nula nula čiara päť

ani jeden z uvedených

Otázka č. 2
Vyberte správnu skratku pre Klesajte do ... Klesám do ...

MOC

DES

DEST

Otázka č. 3
Číslo 17 000 sa slovami vysiela

jeden sedem tisíc

sedemnásť tisíc

jeden sedem nula nula nula

Otázka č. 4
Číslo 25 400 sa slovami vysiela

dva päť štyri nula nula

dva päť tisíc štyri sto

dva päť tisíc štyri nula nula

Otázka č. 5
Simplexné spojenie

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva naraz v oboch smeroch

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva striedavo len v jednom smere

ani jeden z uvedených

Otázka č. 6
Číslo 18 900 sa slovami vysiela

jeden osem deväť nula nula

jeden osem tisíc deväť sto

osemnásť tisíc deväť sto

Otázka č. 7
Je zloženie tiesňovej správy správne? Tiesňový signál MAY DAY 3x, názov stanice, ktorej je správa adresovaná, označenie lietadla, povaha tiesňového stavu, úmysel veliteľa lietadla, poloha, hladina, kurz.

áno

nie

neviem

Otázka č. 8
Vyberte správnu skratku pre Letiskový maják

ABN

ABM

AD

Otázka č. 9
Skupina času sa skladá

z dvoch číslic

zo štyroch číslic

zo šiestich číslic

Otázka č. 10
Správne skrátenie volacej značky OM DLS je nasledovné

DLS

KLS

OLS

Otázka č. 11
Správne skrátenie volacej značky OM SNY je nasledovné

ONY

SNY

OSY

Otázka č. 12
Volaciu značku lietadla možno tvoriť: - volacou značkou, zodpovedajúcou poznávacej značke lietadla, - rádiotelefónnym označením prevádzkovateľa lietadla, za ktorým nasledujú posledné štyri znaky poznávacej značky lietadla, - rádiotelefónnym označením prevádzkovateľa lietadla, za ktorým nasleduje označenie letu.

neviem

áno

nie

Otázka č. 13
Stanice leteckej pohyblivej služby používajú

stredoeurópsky čas

greenwichský čas

svetový koordinovaný čas

Otázka č. 14
Číslo 2 000 sa slovami vysiela

dva nula nula nula

ani jeden z uvedených

dva tisíc

Otázka č. 15
Vo volacej značke leteckej stanice približovacieho radarového stanoviska je názov

GROUND

RADAR

APPROACH

Otázka č. 16
Volaciu značku lietadla možno tvoriť: - volacou značkou, zodpovedajúcou poznávacej značke lietadla, - rádiotelefónnym označením prevádzkovateľa lietadla, za ktorým nasledujú posledné štyri znaky poznávacej značky lietadla, - rádiotelefónnym označením prevádzkovateľa lietadla, za ktorým nasleduje označenie letu.

neviem

áno

nie

Otázka č. 17
Správa, rušiaca tiesňovú prevádzku a uloženie ticha obsahuje frázu

obdobie ticha ukončené

tiesňová prevádzka ukončená

MAY DAY ukončené

Otázka č. 18
Vyberte správne skrátenie nasledujúcej rádiotelefonickej volacej značky lietadla MAGISTER OK LOW

MAGISTER OOW

OK LOW

MAGISTER OW

Otázka č. 19
Vyberte správnu skratku pre Odlet alebo Odletieť

CVF

DES

DEP

Otázka č. 20
Číslo 800 sa slovami vysiela

osem nula nula

osem sto

ani jeden z uvedených