Testy z letectva on-line

Spojovací predpis B 10 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis B 10. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vyberte správnu skratku pre Opakujte, Opakujem

RPT

RV

RTE

Otázka č. 2
Vyberte správnu skratku pre Riadený okrsok

DOM

CTR

CPL

Otázka č. 3
Vyberte správnu skratku pre Automatický zameriavač

ADIZ

AFIS

ADF

Otázka č. 4
Správne skrátenie volacej značky CSA OK INY je nasledovné

CSA ONY

CS ONY

CSA NY

Otázka č. 5
Vyberte správnu skratku pre Lietadlo

ACL

ACFT

ACN

Otázka č. 6
Slovo opakujte znamená

opakujte všetko (alebo časť správy) presne tak, ako ste ju prijal

opakujte volanie

opakujte všetko (alebo určitú časť správy)

Otázka č. 7
V prípade, že bolo nadviazané uspokojivé spojenie, služba (stanovisko) sa vo volacej značke

nemôže vynechať

môže vynechať

musí vynechať

Otázka č. 8
Fráza ako počujete znamená

aká je čitateľnosť môjho vysielania?

rozumel ste mi správne?

počujete dobre?

Otázka č. 9
Lietadlová stanica udržuje rádiové spojenie s riadiacou stanicou lietadlo - zem

vždy

podľa vlastného uváženia

vždy, ak je to možné

Otázka č. 10
Vyberte správnu skratku pre Stúpajte do ... Stúpam do ...

AMS

BFR

ASC

Otázka č. 11
Rádiové spojenie môže byť ukončené

na pokyn leteckej stanice

podľa uváženia lietadlovej stanice

podľa potreby

Otázka č. 12
Slovo čakajte znamená

čakajte, zavolám Vás

čakajte a zavolajte neskôr

čakajte, nevypínajte rádio

Otázka č. 13
Vyberte správnu skratku pre Riadený okrsok

DOM

CTR

CPL

Otázka č. 14
Vyberte správnu skratku pre Správa o pristátí

APR

ARR

BCN

Otázka č. 15
Skrátenú volaciu značku lietadla možno použiť

podľa vlastného uváženia

kedykoľvek

až po skrátení leteckou stanicou

Otázka č. 16
Tiesňová frekvencia je

121,5 MHz

121,5 KHz

122,5 MHz

Otázka č. 17
Vyberte správnu skratku pre Predpokladaný čas príletu

ETA

FPL

ETD

Otázka č. 18
Vyberte správnu skratku pre Kmitočet

EMERG

FG

FREQ

Otázka č. 19
PAN PAN je rádiotelefónny signál správy

tiesňovej

pilnostnej

správy o rádiovom zameraní

Otázka č. 20
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu Skúška vysielania?

áno

podľa potreby

nie