Testy z letectva on-line

Spojovací predpis B 11 - letecký test
(10 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis B 11. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Správne skrátenie volacej značky OM DLS je nasledovné

DLS

KLS

OLS

Otázka č. 2
Vyberte správny kód pre Tlak, indikujúci nadmorskú výšku

QNH

QFF

QFE

Otázka č. 3
UTC je skratka

greenwichského času

stredoeurópskeho času

svetového koordinovaného času

Otázka č. 4
Vyberte správnu skratku pre Služba je k dispozícii podľa potrieb prevádzky

HOL

HR

HO

Otázka č. 5
Služba medzi leteckými a lietadlovými stanicami alebo medzi lietadlovými stanicami navzájom - ide o definíciu nasledujúcej služby

letecká pevná služba

letecká rozhlasová služba

letecká pohyblivá služba

Otázka č. 6
Definícia: podmienky, hroziace vážnym alebo bezprostredným nebezpečím, vyžadujúce okamžitú pomoc, je definícia

tiesne

pilnosti

prednosti letu

Otázka č. 7
Stanica leteckej telekomunikačnej služby v SR musí používať

stredoeurópsky čas

svetový koordinovaný čas

greenwichský čas

Otázka č. 8
Slovo vykonám znamená

rozumiem Vašej správe a budem podľa nej postupovať

áno

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 9
Stanice leteckej pohyblivej služby používajú

stredoeurópsky čas

greenwichský čas

svetový koordinovaný čas

Otázka č. 10
Vyberte správnu skratku pre Nad úrovňou zeme

GND

AGA

AGL