Testy z letectva on-line

Spojovací predpis B 2 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis B 2. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vyberte správnu skratku pre Nad úrovňou zeme

GND

AGA

AGL

Otázka č. 2
Tiesňová a pilnostná prevádzka musia byť vedené na kmitočte

121,5 MHz

ktorý je v danej dobe používaný

na ktoromkoľvek inom

Otázka č. 3
Číslo 17 000 sa slovami vysiela

jeden sedem tisíc

sedemnásť tisíc

jeden sedem nula nula nula

Otázka č. 4
Definícia: podmienky, týkajúce sa bezpečnosti lietadla alebo iného dopravného prostriedku, alebo bezpečnosti niektorých osôb na jeho palube alebo v dohľade, ktoré ale nevyžadujú okamžitú pomoc, je definícia

pilnosti

tiesne

prednosti letu

Otázka č. 5
Stanica, ktorá vie o tiesňovej prevádzke a nie je riadiaca

nesmie vysielať na danom kmitočte

môže vysielať za účelom poskytnutia pomoci

môže vysielať

Otázka č. 6
Ak lietadlová stanica nie je schopná nadviazať spojenie s leteckou stanicou na určenom kmitočte

použije frázu vysielam naslepo

ostane na príjme

pokúsi sa o nadviazanie spojenia na inom kmitočte na danú trať

Otázka č. 7
PAN PAN je rádiotelefónny signál správy

tiesňovej

pilnostnej

správy o rádiovom zameraní

Otázka č. 8
Stanica, ktorej je správa lietadla v tiesni adresovaná, alebo prvá stanica, ktorá tiesňovú správu prijala musí: - okamžite potvrdiť tiesňovú správu, - prevziať riadenie spojenia, - odovzdať informáciu stanovisku letových prevádzkových služieb a prevádzkovateľovi, - uložiť ticho pre ostatné stanice na danom kmitočte.

áno

nie

podľa potreby

Otázka č. 9
Pri skúšobnom vysielaní dokonalá čitateľnosť je uvádzaná stupňom

1

4

5

Otázka č. 10
Vyberte správny kód pre Tlak, indikujúci nadmorskú výšku

QNH

QFF

QFE

Otázka č. 11
MAY DAY je rádiotelefónny signál správy

pilnostnej

tiesňovej

správy na zaistenie bezpečnosti letu

Otázka č. 12
Pri skúšobných vysielaniach slová Chvíľami nečitateľné označujú stupeň čitateľnosti

4

1

2

Otázka č. 13
V prípade, že bolo nadviazané uspokojivé spojenie, služba (stanovisko) sa vo volacej značke

nemôže vynechať

môže vynechať

musí vynechať

Otázka č. 14
Vo volacej značke leteckej stanice na výdaj odletových povolení je názov

CONTROL

APRON

DELIVERY

Otázka č. 15
Tiesňovú prevádzku môže ukončiť

stanica v tiesni

stanica riadiaca

stanica v tiesni alebo stanica riadiaca

Otázka č. 16
Vyberte správnu skratku pre Stúpajte do ... Stúpam do ...

AMS

BFR

ASC

Otázka č. 17
Definícia: podmienky, týkajúce sa bezpečnosti lietadla alebo iného dopravného prostriedku, alebo bezpečnosti niektorých osôb na jeho palube alebo v dohľade, ktoré ale nevyžadujú okamžitú pomoc, je definícia

pilnosti

tiesne

prednosti letu

Otázka č. 18
Správne skrátenie volacej značky OM SNY je nasledovné

ONY

SNY

OSY

Otázka č. 19
Vo volacej značke leteckej stanice letovej informačnej služby je názov

CONTROL

APRON

INFORMÁCIE

Otázka č. 20
Vo volacej značke leteckej stanice letovej informačnej služby je názov

CONTROL

APRON

INFORMÁCIE