Testy z letectva on-line

Spojovací predpis B 3 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis B 3. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vyberte správnu skratku pre Letisko

AC

AD

ACL

Otázka č. 2
Právo uložiť ticho má stanica

iba stanica riadiaca

ktorákoľvek iná stanica

stanica v tiesni a stanica riadiaca

Otázka č. 3
Telekomunikačné záznamy sa musia uchovávať po dobu najmenej

30 dní

20 dní

60 dní

Otázka č. 4
PAN PAN MEDICAL je rádiotelefónny signál správy

pilnostnej

tiesňovej

správy na zaistenie bezpečnosti letu

Otázka č. 5
Vyberte správnu skratku pre Letisko

AC

AD

ACL

Otázka č. 6
Písomný alebo automatický záznam musí viesť

každá stanica leteckej telekomunikačnej služby

každá lietadlová stanica

každá stanica leteckej telekomunikačnej služby s výnimkou lietadlových staníc

Otázka č. 7
Vyberte správne skrátenie nasledujúcej rádiotelefonickej volacej značky lietadla ČSA 444

ČSA 44

ČSA 4

nemožno krátiť

Otázka č. 8
Správa, rušiaca tiesňovú prevádzku a uloženie ticha obsahuje frázu

obdobie ticha ukončené

tiesňová prevádzka ukončená

MAY DAY ukončené

Otázka č. 9
DUPLEX

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva naraz v oboch smeroch

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva striedavo len v jednom smere

ani jeden z uvedených

Otázka č. 10
Vo volacej značke leteckej stanice približovacieho stanoviska je názov

CONTROL

RADIO

APPROACH

Otázka č. 11
Definícia: podmienky, hroziace vážnym alebo bezprostredným nebezpečím, vyžadujúce okamžitú pomoc, je definícia

tiesne

pilnosti

prednosti letu

Otázka č. 12
Vo volacej značke leteckej stanice pre lety VFR je názov

TOWER

RADIO

INFORMÁCIE

Otázka č. 13
Skrátenú volaciu značku lietadla možno použiť

podľa vlastného uváženia

kedykoľvek

až po skrátení leteckou stanicou

Otázka č. 14
Vo volacej značke leteckej stanice približovacieho radarového stanoviska je názov

GROUND

RADAR

APPROACH

Otázka č. 15
MAY DAY je rádiotelefónny signál správy

pilnostnej

tiesňovej

správy na zaistenie bezpečnosti letu

Otázka č. 16
Tiesňová korešpondencia

má prednosť pred všetkými ostatnými druhmi spojenia

z hľadiska prednosti nasleduje za pilnostnou korešpondenciou

nemá prednosti pred ostatným spojením

Otázka č. 17
Vyberte správnu skratku pre Predpokladaný čas príletu

ETA

FPL

ETD

Otázka č. 18
Súčasťou skúšobného vysielania sú slová

skúška zariadenia

skúška vysielania

skúška rádia

Otázka č. 19
Číslo 800 sa slovami vysiela

osem nula nula

osem sto

ani jeden z uvedených

Otázka č. 20
Rýchlosť hovoru pri RTF spojení nemá prevyšovať

100 slov za minútu

50 slov za minútu

80 slov za minútu