Testy z letectva on-line

Spojovací predpis B 4 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis B 4. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Kmitočet 121,5 MHz je vyhradený

pre rádiové návestidlá

pre systém ILS

pre tiesňovú prevádzku

Otázka č. 2
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia na odbavovacej ploche je názov

APRON

GROUND

APPROACH

Otázka č. 3
Vyberte správne skrátenie nasledujúcej rádiotelefonickej volacej značky lietadla MAGISTER OK LOW

MAGISTER OOW

OK LOW

MAGISTER OW

Otázka č. 4
Ide o správne prednostné poradie správ, dopravovaných leteckou pohyblivou službou? Tiesňové, pilnostné, o rádiovom zameraní, na zabezpečenie bezpečnosti letov, meteosprávy, o pravidelnosti letov.

áno

nie

neviem

Otázka č. 5
Simplexné spojenie je

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva naraz v oboch smeroch

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva striedavo len v jednom smere

ani jeden z uvedených

Otázka č. 6
Pri uložení ticha sú použité frázy

zastavte vysielanie

MAY DAY

zastavte vysielanie - MAY DAY

Otázka č. 7
Pri uložení ticha sú použité frázy

zastavte vysielanie

MAY DAY

zastavte vysielanie - MAY DAY

Otázka č. 8
Číslo 18 900 sa slovami vysiela

jeden osem deväť nula nula

jeden osem tisíc deväť sto

osemnásť tisíc deväť sto

Otázka č. 9
Vo volacej značke leteckej stanice približovacieho stanoviska je názov

CONTROL

RADIO

APPROACH

Otázka č. 10
Pri nadviazaní spojenia možno použiť

skrátenú volaciu značku

skrátenú alebo neskrátenú volaciu značku

iba neskrátenú volaciu značku

Otázka č. 11
Rádiové spojenie môže byť ukončené

na pokyn leteckej stanice

podľa uváženia lietadlovej stanice

podľa potreby

Otázka č. 12
Vo volacej značke leteckej stanice letiskového stanoviska je názov

CONTROL

RADIO

VEŽA

Otázka č. 13
Vyberte správnu skratku pre Letová informačná oblasť

FIR

FIC

FISA

Otázka č. 14
Kmitočet 121,5 MHz je vyhradený

pre rádiové návestidlá

pre systém ILS

pre tiesňovú prevádzku

Otázka č. 15
Vyberte správnu skratku pre Žiadosť, Požadované

FIR

FREQ

REQ

Otázka č. 16
Stanica, ktorej je správa lietadla v tiesni adresovaná, alebo prvá stanica, ktorá tiesňovú správu prijala musí: - okamžite potvrdiť tiesňovú správu, - prevziať riadenie spojenia, - odovzdať informáciu stanovisku letových prevádzkových služieb a prevádzkovateľovi, - uložiť ticho pre ostatné stanice na danom kmitočte.

áno

nie

podľa potreby

Otázka č. 17
Letecká telekomunikačná služba sa rozdeľuje na: - leteckú pevnú službu, - leteckú pohyblivú službu, - leteckú rádionavigačnú službu, - leteckú rozhlasovú službu

áno

nie

neviem

Otázka č. 18
Vo volacej značke leteckej stanice oblastnej služby riadenia je názov

APPROACH

DELIVERY

CONTROL

Otázka č. 19
Musí pilnostná správa lietadla vykonávajúceho sanitný let obsahovať nasledujúce údaje: - volaciu značku lietadla, - polohu lietadla, - zamýšľanú trať, - vypočítané časy (vzletu, pristátia a pod.), - ďalšie informácie dôležité pre let.

áno

nie

podľa potreby

Otázka č. 20
Vyberte správny kód pre Tlak, indikujúci výšku nad úrovňou letiska

QNH

QFF

QFE