Testy z letectva on-line

Spojovací predpis B 5 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis B 5. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Číslo (nie frekvencia) 100,725 sa slovami vysiela

jeden sto čiarka sedem dva päť

jeden nula nula čiarka sedem dva päť

sto čiarka sedemstodvadsať päť

Otázka č. 2
Správne skrátenie volacej značky CSA OK INY je nasledovné

CSA ONY

CS ONY

CSA NY

Otázka č. 3
Pri nadviazaní spojenia možno použiť

skrátenú volaciu značku

skrátenú alebo neskrátenú volaciu značku

iba neskrátenú volaciu značku

Otázka č. 4
PAN PAN MEDICAL je rádiotelefónny signál správy

pilnostnej

tiesňovej

správy na zaistenie bezpečnosti letu

Otázka č. 5
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia pohybu na zemi je názov

APRON

RADIO

GROUND

Otázka č. 6
Číslo 200,5 sa slovami vysiela

dve sto čiara päť

dva nula nula čiara päť

ani jeden z uvedených

Otázka č. 7
Slovo rozumiem znamená

áno

rozumiem Vášmu vysielaniu

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 8
Je zloženie pilnostnej správy správne? Pilnostný signál PAN PAN 3x, - názov stanice, ktorej je správa adresovaná, - označenie lietadla, - povaha pilnostného stavu, - úmysly veliteľa lietadla, - poloha, hladina, kurz.

áno

nie

neviem

Otázka č. 9
Vyberte správnu skratku pre Služba je k dispozícii podľa potrieb prevádzky

HOL

HR

HO

Otázka č. 10
Slovo povolené znamená

povolenie na požadovaný úkon je schválené

môžete vysielať

oprávnený pokračovať za určitých podmienok

Otázka č. 11
Stanica, ktorá vie o tiesňovej prevádzke a nie je riadiaca

nesmie vysielať na danom kmitočte

môže vysielať za účelom poskytnutia pomoci

môže vysielať

Otázka č. 12
Slovo oznámte znamená

rád by som vedel, alebo prajem si obdržať

oznámte mi Vašu žiadosť

odovzdajte mi nasledujúce informácie

Otázka č. 13
Tiesňovú prevádzku môže ukončiť

stanica v tiesni

stanica riadiaca

stanica v tiesni alebo stanica riadiaca

Otázka č. 14
DUPLEX

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva naraz v oboch smeroch

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva striedavo len v jednom smere

ani jeden z uvedených

Otázka č. 15
Rýchlosť hovoru pri RTF spojení nemá prevyšovať

100 slov za minútu

50 slov za minútu

80 slov za minútu

Otázka č. 16
Vo volacej značke leteckej stanice na výdaj odletových povolení je názov

CONTROL

APRON

DELIVERY

Otázka č. 17
Vyberte správne skrátenie nasledujúcej rádiotelefonickej volacej značky lietadla ČSA 444

ČSA 44

ČSA 4

nemožno krátiť

Otázka č. 18
Tiesňová a pilnostná prevádzka musia byť vedené na kmitočte

121,5 MHz

ktorý je v danej dobe používaný

na ktoromkoľvek inom

Otázka č. 19
Pilnostná správa má prednosti

pred všetkými ostatnými druhmi spojenia

pred všetkými ostatnými druhmi spojenia, vynímajúc tiesňovú prevádzku

podľa potreby

Otázka č. 20
Vyberte správnu skratku pre Automatická informačná služba koncovej riadenej oblasti

ATIS

ATTN

DRSN