Testy z letectva on-line

Spojovací predpis B 6 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis B 6. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Čitateľnosť skúšobného vysielania sa udáva

piatimi stupňami

troma stupňami

štyrmi stupňami

Otázka č. 2
Je zloženie pilnostnej správy správne? Pilnostný signál PAN PAN 3x, - názov stanice, ktorej je správa adresovaná, - označenie lietadla, - povaha pilnostného stavu, - úmysly veliteľa lietadla, - poloha, hladina, kurz.

áno

nie

neviem

Otázka č. 3
Tiesňová korešpondencia

má prednosť pred všetkými ostatnými druhmi spojenia

z hľadiska prednosti nasleduje za pilnostnou korešpondenciou

nemá prednosti pred ostatným spojením

Otázka č. 4
Číslo (nie frekvencia) 100,725 sa slovami vysiela

jeden sto čiarka sedem dva päť

jeden nula nula čiarka sedem dva päť

sto čiarka sedemstodvadsať päť

Otázka č. 5
Vyberte správnu skratku pre Lietadlo

ACL

ACFT

ACN

Otázka č. 6
Tiesňová frekvencia je

121,5 MHz

121,5 KHz

122,5 MHz

Otázka č. 7
Vyberte správnu skratku pre Zem

GND

AGL

GS

Otázka č. 8
Vyberte správnu skratku pre Kmitočet

EMERG

FG

FREQ

Otázka č. 9
Lietadlová stanica udržuje rádiové spojenie s riadiacou stanicou lietadlo - zem

vždy

podľa vlastného uváženia

vždy, ak je to možné

Otázka č. 10
Vyberte správnu skratku pre Automatická informačná služba koncovej riadenej oblasti

ATIS

ATTN

DRSN

Otázka č. 11
Slovo správne znamená

to je správne

povolenie na požadovaný úkon je schválené

rozumel som Vašej správe

Otázka č. 12
Vyberte správnu skratku pre Opakujte, Opakujem

RPT

RV

RTE

Otázka č. 13
Slovo príjem znamená

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

Otázka č. 14
Čitateľnosť skúšobného vysielania sa udáva

piatimi stupňami

troma stupňami

štyrmi stupňami

Otázka č. 15
Lietadlová stanica môže prejsť na iný kmitočet

iba na príkaz leteckej stanice

podľa potreby

po oznámení svojho úmyslu leteckej stanici

Otázka č. 16
Je zloženie tiesňovej správy správne? Tiesňový signál MAY DAY 3x, názov stanice, ktorej je správa adresovaná, označenie lietadla, povaha tiesňového stavu, úmysel veliteľa lietadla, poloha, hladina, kurz.

áno

nie

neviem

Otázka č. 17
Vo volacej značke leteckej stanice pre lety VFR je názov

TOWER

RADIO

INFORMÁCIE

Otázka č. 18
Ide o správne prednostné poradie správ, dopravovaných leteckou pohyblivou službou? Tiesňové, pilnostné, na zabezpečenie letov, o rádiovom zameraní, meteosprávy, o pravidelnosti letov.

áno

neviem

nie

Otázka č. 19
Slovo príjem znamená

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

Otázka č. 20
Vyberte správny kód pre Tlak, prepočítaný na strednú hladinu mora

QNH

QFE

QFF