Testy z letectva on-line

Spojovací predpis B 7 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis B 7. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pilnostná správa má prednosti

pred všetkými ostatnými druhmi spojenia

pred všetkými ostatnými druhmi spojenia, vynímajúc tiesňovú prevádzku

podľa potreby

Otázka č. 2
Súčasťou skúšobného vysielania sú slová

skúška zariadenia

skúška vysielania

skúška rádia

Otázka č. 3
Vyberte správnu skratku pre Odlet alebo Odletieť

CVF

DES

DEP

Otázka č. 4
Ide o správne prednostné poradie správ, dopravovaných leteckou pohyblivou službou? Tiesňové, pilnostné, o rádiovom zameraní, na zabezpečenie bezpečnosti letov, meteosprávy, o pravidelnosti letov.

áno

nie

neviem

Otázka č. 5
Vyberte správnu skratku pre Letiskový maják

ABN

ABM

AD

Otázka č. 6
Slovo čakajte znamená

čakajte, zavolám Vás

čakajte a zavolajte neskôr

čakajte, nevypínajte rádio

Otázka č. 7
Slovo koniec znamená

rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 8
Pri skúšobnom vysielaní dokonalá čitateľnosť je uvádzaná stupňom

1

4

5

Otázka č. 9
Pri skúšobných vysielaniach slová Chvíľami nečitateľné označujú stupeň čitateľnosti

4

1

2

Otázka č. 10
Vyberte správnu skratku pre Správa o pristátí

APR

ARR

BCN

Otázka č. 11
Vyberte správnu skratku pre Mimo prevádzky, Mimo služby

UNL

UNREL

U/S

Otázka č. 12
Slovo správne znamená

to je správne

povolenie na požadovaný úkon je schválené

rozumel som Vašej správe

Otázka č. 13
Vyberte správnu skratku pre Vyčkávanie

HOL

HDG

HLDG

Otázka č. 14
Ide o správne prednostné poradie správ, dopravovaných leteckou pohyblivou službou? Tiesňové, pilnostné, na zabezpečenie letov, o rádiovom zameraní, meteosprávy, o pravidelnosti letov.

áno

neviem

nie

Otázka č. 15
Slovo povolené znamená

povolenie na požadovaný úkon je schválené

môžete vysielať

oprávnený pokračovať za určitých podmienok

Otázka č. 16
Slovo opakujte znamená

opakujte všetko (alebo časť správy) presne tak, ako ste ju prijal

opakujte volanie

opakujte všetko (alebo určitú časť správy)

Otázka č. 17
Slovo vykonám znamená

rozumiem Vašej správe a budem podľa nej postupovať

áno

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 18
Vyberte správnu skratku pre Vzdialenosť

DEG

DIST

DEST

Otázka č. 19
Pri skúšobnom vysielaní stupeň 4 označuje, že správa je

čitateľná

čitateľná, ale s obtiažami

dokonale čitateľná

Otázka č. 20
Služba medzi leteckými a lietadlovými stanicami alebo medzi lietadlovými stanicami navzájom - ide o definíciu nasledujúcej služby

letecká pevná služba

letecká rozhlasová služba

letecká pohyblivá služba