Testy z letectva on-line

Spojovací predpis B 8 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis B 8. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu Skúška rádia?

áno

nie

podľa potreby

Otázka č. 2
Fráza ako počujete znamená

aká je čitateľnosť môjho vysielania?

rozumel ste mi správne?

počujete dobre?

Otázka č. 3
Fráza Vysielam naslepo sa použije

pri neznalosti frekvencie volanej stanice

pri neúspešnom nadviazaní spojenia

pri poruche prijímača

Otázka č. 4
Slovo rozumiem znamená

áno

rozumiem Vášmu vysielaniu

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 5
Musí pilnostná správa lietadla vykonávajúceho sanitný let obsahovať nasledujúce údaje: - volaciu značku lietadla, - polohu lietadla, - zamýšľanú trať, - vypočítané časy (vzletu, pristátia a pod.), - ďalšie informácie dôležité pre let.

áno

nie

podľa potreby

Otázka č. 6
Písomný alebo automatický záznam musí viesť

každá stanica leteckej telekomunikačnej služby

každá lietadlová stanica

každá stanica leteckej telekomunikačnej služby s výnimkou lietadlových staníc

Otázka č. 7
Letecká stanica je

pozemná stanica leteckej pohyblivej služby

stanica leteckej pevnej služby

pohyblivá stanica leteckej pohyblivej služby

Otázka č. 8
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu Skúška vysielania?

áno

podľa potreby

nie

Otázka č. 9
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia na odbavovacej ploche je názov

APRON

GROUND

APPROACH

Otázka č. 10
Právo uložiť ticho má stanica

iba stanica riadiaca

ktorákoľvek iná stanica

stanica v tiesni a stanica riadiaca

Otázka č. 11
Lietadlová stanica môže prejsť na iný kmitočet

iba na príkaz leteckej stanice

podľa potreby

po oznámení svojho úmyslu leteckej stanici

Otázka č. 12
Letecká telekomunikačná služba sa rozdeľuje na: - leteckú pevnú službu, - leteckú pohyblivú službu, - leteckú rádionavigačnú službu, - leteckú rozhlasovú službu

áno

nie

neviem

Otázka č. 13
Vyberte správnu skratku pre Mimo prevádzky, Mimo služby

UNL

UNREL

U/S

Otázka č. 14
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia pohybu na zemi je názov

APRON

RADIO

GROUND

Otázka č. 15
Volacia značka leteckej stanice je tvorená

iba zemepisným názvom

službou, ktorá je k dispozícii

zemepisným názvom jej polohy a službou (stanoviskom), ktorá je k dispozícii

Otázka č. 16
Telekomunikačné záznamy sa musia uchovávať po dobu najmenej

30 dní

20 dní

60 dní

Otázka č. 17
Číslo 25 400 sa slovami vysiela

dva päť štyri nula nula

dva päť tisíc štyri sto

dva päť tisíc štyri nula nula

Otázka č. 18
Stanica leteckej telekomunikačnej služby v SR musí používať

stredoeurópsky čas

svetový koordinovaný čas

greenwichský čas

Otázka č. 19
Vyberte správnu skratku pre Vzdialenosť

DEG

DIST

DEST

Otázka č. 20
Vyberte správnu skratku pre Žiadosť, Požadované

FIR

FREQ

REQ