Testy z letectva on-line

Spojovací predpis B 9 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis B 9. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vyberte správnu skratku pre Zem

GND

AGL

GS

Otázka č. 2
Slovo oznámte znamená

rád by som vedel, alebo prajem si obdržať

oznámte mi Vašu žiadosť

odovzdajte mi nasledujúce informácie

Otázka č. 3
Vyberte správnu skratku pre Automatický zameriavač

ADIZ

AFIS

ADF

Otázka č. 4
Volacia značka leteckej stanice je tvorená

iba zemepisným názvom

službou, ktorá je k dispozícii

zemepisným názvom jej polohy a službou (stanoviskom), ktorá je k dispozícii

Otázka č. 5
Vo volacej značke leteckej stanice letiskového stanoviska je názov

CONTROL

RADIO

VEŽA

Otázka č. 6
Vyberte správny kód pre Tlak, prepočítaný na strednú hladinu mora

QNH

QFE

QFF

Otázka č. 7
Skupina času sa skladá

z dvoch číslic

zo štyroch číslic

zo šiestich číslic

Otázka č. 8
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu Skúška rádia?

áno

nie

podľa potreby

Otázka č. 9
Fráza Vysielam naslepo sa použije

pri neznalosti frekvencie volanej stanice

pri neúspešnom nadviazaní spojenia

pri poruche prijímača

Otázka č. 10
Vyberte správny kód pre Tlak, indikujúci výšku nad úrovňou letiska

QNH

QFF

QFE

Otázka č. 11
Vyberte správnu skratku pre Letová informačná oblasť

FIR

FIC

FISA

Otázka č. 12
Pri skúšobnom vysielaní stupeň 4 označuje, že správa je

čitateľná

čitateľná, ale s obtiažami

dokonale čitateľná

Otázka č. 13
Slovo koniec znamená

rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 14
Vo volacej značke leteckej stanice oblastnej služby riadenia je názov

APPROACH

DELIVERY

CONTROL

Otázka č. 15
Číslo 2 000 sa slovami vysiela

dva nula nula nula

ani jeden z uvedených

dva tisíc

Otázka č. 16
Letecká stanica je

pozemná stanica leteckej pohyblivej služby

stanica leteckej pevnej služby

pohyblivá stanica leteckej pohyblivej služby

Otázka č. 17
Ak lietadlová stanica nie je schopná nadviazať spojenie s leteckou stanicou na určenom kmitočte

použije frázu vysielam naslepo

ostane na príjme

pokúsi sa o nadviazanie spojenia na inom kmitočte na danú trať

Otázka č. 18
Vyberte správnu skratku pre Klesajte do ... Klesám do ...

MOC

DES

DEST

Otázka č. 19
UTC je skratka

greenwichského času

stredoeurópskeho času

svetového koordinovaného času

Otázka č. 20
Vyberte správnu skratku pre Vyčkávanie

HOL

HDG

HLDG