Testy z letectva on-line

Rádiotechnika 2 - letecký test
(18 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Rádiotechnika 2. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Signál vysielaný nesmerovými rádiomajákmi NDB je modulovaný

fázovo

frekvenčne

amplitúdovo

Otázka č. 2
Vznikajúci elektrostatický náboj na povrchu lietadla

je zdrojom rušenia

je nebezpečný pre život posádky

neovplyvňuje let pri použití vhodných opatrení

Otázka č. 3
Kolísanie príjmu stredných vĺn v noci je spôsobené

menším útlmom vo vrstve E

zánikom povrchovej vlny

interferenciou povrchovej a priestorovej vlny

Otázka č. 4
Super krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

300 - 3 000 kHz lambda : 1 - 0,1 m

300 - 3 000 MHz lambda : 10 - 1 m

3 - 30 GHz lambda : 10 - 1 cm

Otázka č. 5
Vrstva F1 v noci

zostáva nezmenená

slabne

spája sa s vrstvou F2

Otázka č. 6
K úniku vplyvom interferencie priestorovej a povrchovej vlny dochádza, ak do miesta príjmu prichádzajú vlny

v súhlasnej fáze

vo fáze posunutej o 90°

v protifáze

Otázka č. 7
Veľmi krátke vlny sa šíria ako

povrchové

priestorové

priame

Otázka č. 8
Dosah priestorovej vlny sa s rastúcou výškou odrazovej vrstvy

zvyšuje

nemení

znižuje

Otázka č. 9
Prijímač komunikačnej rádiostanice prijíma prostredníctvom antény

modulovanú nosnú vlnu

modulačný signál

demodulovanú nosnú vlnu

Otázka č. 10
Praktický dosah lietadlovej rádiostanice je

do dvojnásobnej vzdialenosti za obzor

do vzdialenosti priamej viditeľnosti

do trojnásobnej vzdialenosti za obzor

Otázka č. 11
Ako pozemné zariadenie k ARK môže slúžiť

vysielač VOR

ľubovoľný rádiový vysielač pracujúci vo frekvenčnom pásme 150 - 1 750 kHz a nesmerový rádiomaják NDB

len nesmerový rádiomaják NDB

Otázka č. 12
Letecké rádiostanice pracujú v pásme VKV

108 - 112 MHz

118 - 136,975 MHz

112 - 118 MHz

Otázka č. 13
Na šírenie elektromagnetického vlnenia má najväčší vplyv

troposféra

tropopauza

ionosféra

Otázka č. 14
Dlhé vlny sa vplyvom zániku vrstvy D v noci šíria

na väčšie vzdialenosti

na kratšie vzdialenosti

na rovnaké vzdialenosti

Otázka č. 15
Ionizovaná vrstva E má hustotu iónov

závislú od denného chodu s veľkými výkyvmi

závislú od denného chodu s malými výkyvmi

nezávislú od denného chodu

Otázka č. 16
Ionosféra je z hľadiska vodivosti

úplne nevodivá

dobre vodivá

čiastočne vodivá

Otázka č. 17
Krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 30 - 3 000 kHz lambda : 1 000 - 100 m

f: 3 - 30 MHz lambda : 100 - 10 m

f: 30 - 300 MHz lambda : 10 - 1 m

Otázka č. 18
Ionizácia jednotlivých vrstiev ionosféry s výškou

klesá

je nemenná

rastie