Prehľad leteckých testov

Spojovací predpis a komunikácia

Nové testy "X" z Spojovacieho predpisu a komunikácie

Nové testy "Y" z Spojovacieho predpisu a komunikácie

Letecké testy "A" z Spojovacieho predpisu a komunikácie

Letecké testy "B" z Spojovacieho predpisu a komunikácie

Návrat na zoznam testov